قبل از اخذ هر گونه قرارداد دراز مدت برای اینترنت و تلویزیون خود، با ما تماس بگیرید
بهترین پروموشنها برای تلویزیون و اینترنت و تلفن خانگی
– بدون نیاز به بستن قرارداد ( کوتاه و یا دراز مدت )
– قیمتهای مناسب و سرویس دهی عالی
– PVR و WIFI ROUTER کرایه ای بدون اخذ کرایه
– بدون اخذ هرگونه هزینه اضافی برای نصب
– خط اینترنت های سریع و بدون هزینه اضافی
– ٥٠٠ دقیقه مکالمه مجانی در ماه برای کشورهای آمریکای شمالی
– پکج فیلم بصورت کاملا مجانی برای شش ماه