وکیل رسمی دادگستری،داور و میانجی خانوادگی

با بیش از 17 سال تجربه

امور حقوقی و تضاد قوانین کانادا و ایران

کلیه امور اختلافات خانوادگی ،جدایی، سرپرستی فرزندان ، نفقه وتقسیم اموال

مشاوره فقط با وقت قبلی