**تضمین بهترین خدمات دارویی با کمترین نرخ

**تزریق رایگان کلیه واکنسهای تحت پوشش

**انتقال آسان نسخه و تجدید نسخ دارویی

**خدمات رایگان بیماران دیابتی شامل اندازه گیری قند خون و فشار خون

**برنامه درمان اعتیاد

**برنامه رایگان ترک سیگار

**اجاره عصا ، واکر و ویلچیر

**خدمات ویژه مهاجرین و تحویل رایگان فرم جهت ثبت نام