تامین کننده انواع نیازهای دارویی با مدیریت دکتر پورنقیبی

**انواع نسخه و داروهای ترکیبی

** واکسیناسیون ( فصلی و ترکیبی )

**پیچیدن نسخه و تحویل آن در منزل

** فروش واجاره محصولات و وسایل کمک پزشکی

هر چهارشنبه 10 درصد تخفیف ویژه برای افراد 60 سال به بالا