خطوط مستقیم نامحدود واقعی‌ از تهران اصفهان شیراز مشهد فقط $11.95 ماهیانه
آیا میدانستید گپتل دارای بزرگترین network مخابراتی می‌باشد
آیا میدانستید گپتل دارای بزرگترین مجموعه مشترکین راه دور است
آیا میدانستید با عضویت در گپتل قادرید از ۴۰۰۰ نقطه دنیا از حساب خود استفاده نمایید (از هر کجای آمریکا، آمریکای جنوبی، اروپا، استرالیا ، مالزی)
آیا میدانستید گپتل رکورد دار بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ برای تماس با ایران است؟
گپتل به کوتاه کردن فاصله ها میاندیشد

کانالهای فارسی زبان داخل و خارج ایران