برای مشاوره و درمان مشکلات و دردهای استخوانی و عضلانی با من در کلینیک های وست ونکوور و داون تاون تماس بگیرید.
احمدرضا حنایی
کاندیدا دکترای استئوپاتی در دانشگاه ملی علوم پزشکی
عضو رسمی سازمان ملی منوال استئوپاتی کانادا (National Osteopathic Manual Practitioner)
Clinics addresses:
Complement Healthcare
West Vancouver Community Centre
Suite 260 – 2121 Marine Drive, West Vancouver, BC V7V 4Y2
Phone: 604-925-2225
Yaletown Wellness
878 Hamilton Street,
Vancouver, B.C. V6B 6A2
Tel. (604) 633 – 0998​​
Cell phone: 6046559943