99 درصد از رانندگان بریتیش کلمبیایی خودشان را راننده های خوبی می دانند!

با اینکه وضع رانندگی در سطح استان بریتیش کلمبیا به اعتراف اکثر مردم بدتر شده و آمار تصادفات هم به شکل محسوسی بالاتر رفته اما در تازه ترین نظرسنجی انجام شده از سوی شرکت اینسایت وست ، 99 درصد راننده های بریتیش کلمبیایی خودشان را راننده های خوبی توصیف کرده اند.

این نظرسنجی در بین رانندگان با 21 سال سن و بزرگتر صورت گرفته که رانندگی شغل اصلی آنها نیست.

جالب تر اینکه در بین همین رانندگان خوب ، 58 درصد تاکید کرده اند وضعیت رانندگی در بریتیش کلمبیا در 5 سال اخیر وخیم تر شده است . به نظر آنها 31 درصد تصادفات ناشی از بی توجهی در رانندگی است و عدم صبر و تحمل راننده دلیل اصلی 30 درصد دیگر تصادفات است.

رانندگانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند ، به چند تست راهنمایی هم پاسخ داده اند و البته اکثر این رانندگان خوب حداقل یک پاسخ منفی در برگه شان داشتند.

همچنین 37 درصد آنها اعتراف کرده اند در صورتی که دیروقت باشد و یا عجله داشته باشند به قوانین توجهی نخواهند کرد.

بهر حال با وجود اعتماد به نفس رانندگان بریتیش کلمبیایی ، آمار تصادفات در این استان همچنان رو به افزایش است و طبق آخرین آمار ICBC شمار تصادفات از 260 هزار مورد در سال 2013 به 320 هزار مورد در سال گذشته رسید.