70 درصد کانادایی ها خارج از کبک خواهان قانون مشابهی برای منع استفاده از نقاب هستند

CIT0002E-2 copy

در حالیکه هنوز قانون جدید استان کبک مبنی بر عدم استفاده از نقاب به هنگام استفاده از سرویس های عمومی و خدمات دولتی به اجرا در نیامده ، واکنش های ضدونقیض زیادی در این استان و سایر مناطق کانادا دیده می شود.

جاستین ترودو نخست وزیر هم به شکل تلویحی از تصویب این قانون انتقاد کرد و در کنار آن برخی از کاربران سایتهای اجتماعی با انتشار عکسهایی با نقاب از زنان ساکن کبک که هدف اصلی این قانون هستند ، حمایت کردند.

اما نظرسنجی اخیر موسسه انگس رید نشان می دهد اکثریت کانادایی ها از تصویب و اجرای قانونی مشابه در خارج از کبک حمایت می کنند .

در پاسخ به این سوال که اگر دولت استانی شما در نظر بگیرد قانونی مشابه با Bill 62تصویب کند ، چه واکنشی خواهید داشت ، 70 درصد کانادایی های خارج از کبک اشاره کردند از آن حمایت خواهند کرد و تنها 30 درصد مخالفت آن بودند. از این میان 45 درصد به شدت از تصویب این قانون حمایت کردند و تنها 14 درصد کاملا با آن مخالف بودند.

در سوالی دیگر از افراد پرسیده شد اگرآیا زنی با داشتن نقاب در حالیکه تنها چشمان او قابل رویت است ، می تواند وارد یک اداره دولتی شود و خدمات دریافت کند؟

در استان کبک 70 درصد از افراد نظرسنجی شده خواهان عدم ارائه سرویس به چنین فردی بودند ولی در سایر استانها میزان مخالفت با ارائه سرویس به مراتب کمتر است .

در بریتیش کلمبیا تنها 38 درصد با این امر موافق هستند و در انتاریو هم 40 درصد امکان سرویس دهی را تایید می کنند.

در کل 48 درصد کانادایی ها ارائه سرویس به چنین فردی را رد می کنند و تنها 23 درصد از فردی با چنین شرایطی در ادارات دولتی استقبال می کنند.

در انتاریو در حالی 40 درصد از اجرای قانون مذکور استقبال می کنند دولت این استان در اقدامی نمایشی تصویب Bill 62 را در کبک محکوم کرد.

نقاب 2