63 درصد کانادایی ها موافق افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار هستند

پس از تظاهرات صدها نفر در مونتریال ، مرکز تحقیقاتی Forum Research طی یک نظرسنجی دراستانهای مختلف کانادا به بررسی رویکرد عموم مردم به افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار به تفکیک درآمد و گروه سنی پرداخت.

همانطور که انتظار می رفت ،ثروتمند ترین گروه نظرسنجی شده بیشترین میزان مخالفت با این قضیه را ابراز کردند(36 درصد ). اما در مجموع 63 درصد کانادایی ها موافق این قضیه و 31 درصد نیز مخالف بودند و شش درصد هم نظری در این مورد نداشتند.

با اعلام رسمی دولت آلبرتا مبنی بر افزایش حداقل حقوق به ساعتی 15 دلار تا سال 2018، کمپین های فعال در دیگر استانهای کانادا امیدوارند بتوانند مسئولان را به انجام کاری مشابه ترغیب کنند.

بیشترین میزان حمایت از این ایده در استانهای آتلانتیک (73 درصد ) و بریتیش کلمبیا (67 درصد) ابراز شد .

ولی جالب است دربین  اهالی آلبرتا که عملا به این مهم دست پیدا کرده اند و از دو سال دیگردرآمد  بخشی از نیروی کار استان بر این اساس محاسبه خواهد شد، تنها 49 درصد موافق افزایش حداقل حقوق بودند و بیشترین میزان مخالفت در بین استانها( 45 درصد) در آلبرتا ثبت شد!!

طبعا بیشترین میزان حمایت از این قضیه هم از سوی افرادی بود که سالانه کمتر از 20 هزار دلار درآمد دارند . 76 درصد آنها موافق افزایش حداقل حقوق بودند .

wage4

wage1