49 درصد آمریکایی ها موافق عدم ورود ایرانی ها و اهالی شش کشور دیگر به آمریکا هستند

refugggggggggg

دونالد ترامپ رییس جمهورآمریکا با امضا دستور اجرایی امکان سفر ایرانیان و اهالی شش کشور عمدتا مسلمان نشین به آمریکا را به طورموقت از بین برد.

در پی آن خبرگزاری رویترز در روزهای 30 و 31 ژانویه نظرسنجی در مورد این دستور در ایالتهای مختلف آمریکا انجام داده و با عده ای از شهروندان این کشور در این زمینه مصاحبه کرده است.

البته ترامپ تاکید کرد این دستور درباره مذهب نیست بلکه درباره امن نگاه داشتن کشور و تروریسم است . این دستور مانع سفر اهالی ایران ، عراق ، سوریه ، لیبی ، سودان ، یمن و سومالی به آمریکا می شود.

بنا به این نظرسنجی 49 درصد آمریکایی ها موافق این دستور و 41 درصد مخالف اجرای آن هستند . 53 درصد از دمکراتها به شدت مخالف اجرای آن هستند در حالیکه 51 درصد از جمهوری خواهان به شدت با آن موافقت می کنند.

دمکراتها سه برابر جمهوری خواهان با ادامه پذیرش مهاجرین و پناهجویان از سوی دولت آمریکا موافق هستند و در مقابل جمهوری خواهان سه برابر دمکراتها معتقدند ممانعت از ورود اهالی کشورهای مسلمان برای ممانعت از گسترش تروریسم ضروری است .

شریل هافمن 46 ساله یکی از این جمهوری خواهان است . اوبه رویترز گفت :« من درک می کنم که مهاجران این کشور را ساخته اند ولی من نگران این هستم که پناهجویان به این کشور بیایند و با مالیاتی که من پرداخت می کنم از آنها حمایت شود. »

ورونیکا بوتل 57 ساله اهل اوهایو اما نظری عکس این را دارد :« بله ما در دوران هراس آوری زندگی می کنیم ولی راه های بهتری هم برای ممانعت از گسترش تروریسم و حضور تروریستها در کشور وجود دارد. »

اما برخلاف باوراولیه ، اکثر آمریکایی ها بر این باور هستند که پناهجویان مسیحی نباید ارجحیتی بر سایر پناهجویان برای ورود به آمریکا داشته باشند. برخلاف نظر ترامپ ، 56 درصد از افراد نظرسنجی شده ( 72 درصد از دمکراتها و 45 درصد جمهوری خواهان ) معتقدند آمریکا نباید در حالیکه از پناهجویان مسیحی استقبال می کند، پناهجویان مسلمان را نادیده بگیرد.

همچنین در این نظرسنجی مشخص شد تنها 31 درصد آمریکایی ها با اجرای دستور جدید ترامپ بیشتر احساس امنیت می کنند و جالب اینکه 26 درصد عنوان کرده اند با اجرای این دستور احساس امنیت کمتری دارند !! 33 درصد هم تفاوتی را در این قضیه نمی بینند.

refuuugggggg2