22 درصد کانادایی ها کمتر از گذشته در مکانهای عمومی احساس امنیت می کنند

اخبار حملات تروریستی در اروپا و آمریکا ، کانادایی ها را هم نگران کرده و برخی از آنها همچون گذشته با خیالی کاملا آسوده در مکانهای عمومی حاضر نمی شوند.

بنا به تازه ترین نظرسنجی شرکت ایپسس ، 22 درصد کانادایی ها اظهار داشته اند کمتر از سال قبل در مکانهای عمومی احساس امنیت می کنند. در مقابل تنها 8 درصد میزان امنیت را بیشتر توصیف کرده اند و 70 درصد تفاوتی د راین ماجرا نمی بینند.

در همین حال شون سیمپسون مدیر روابط عمومی ایپسس به گلوبال نیوز گفت:«ما اخبار زیادی درباره حملات در خارج از کانادا می شنویم و به نظرم اگر اقدامات امنیتی دولت از حمایت 70 درصدی برخوردار است ، باید خوشحال بود. همه باید زمانی که در مسجد و یا کلیسا هستند احساس امنیت کنند و وسایل نقلیه  عمومی و ساختمانهای دولتی باید همچنان امن باشند. »

اما در بین کانادایی های نگران ، سهم کبکی ها از همه بیشتر است و 33 درصد اظهار داشته اند کمتر از سال قبل احساس امنیت می کنند . در انتاریو 20 درصد و در بریتیش کلمبیا 15 درصد چنین باوری داشته اند.

سیمپسون درباره نگرانی فراوان کبکی ها می گوید :« به نظرم آنها بیشتر از سایر کانادایی ها به حملات تروریستی به ویژه حملات در فرانسه و بلژیک توجه دارند و این گونه اخبار در رسانه های کبک بازتاب بیشتری دارد.

اما در بین مکانهای امن ، رستورانها بیشتر از همه مورد اعتماد کانادایی ها هستند و 93 درصد از افراد نظرسنجی شده احساس امنیت می کنند.

پس از آن سالن های سینما (87 درصد) ساختمانهای دولتی (83 درصد) مکان مذهبی (83 درصد) و ورزشگاه و یا سالن کنسرت(78 درصد) قرار می گیرند.