18 هزار پرونده متقاضیان مهاجرت به کانادا با تصمیم جدید دولت استانی کبک راهی زباله دان می شود

دولت جدید کبک در نظر دارد تمامی 18 هزار پرونده رسیدگی نشده متقاضیان مهاجرت به این استان را که از سال 2005 تا آگوست سال گذشته دریافت شده را  به سطل زباله بیاندازدو با تغییر قوانین مهاجرتی استان ، از متقاضیان جدید با اولویت زبان فرانسه و نیازهای حرفه ای استان ثبت نام به عمل آورد !!

سیمون ژولین بارت وزیر مهاجرت استان دیروز با ارائه لایحه 9 تاکید کرد هدف ارائه لایحه در پیش گرفتن سیاستی جدید برای جبران کمبود نیروی کار است . او در کنفرانس خبری اعلام کرد :« ما می خواهیم به هر فردی در هر نقطه از جهان که می خواهد به کبک بیاید ، درکبک زندگی کند شانس جدیدی بدهیم ولی آنها باید زبان فرانسه یاد بگیرند و ارزشهای کبک را بشناسند تا بتوانند برای همیشه در اینجا زندگی کنند. »

به گفته او سیستم فعلی مهاجرت به کبک که بر اساس شانس ورود بر حسب زمان تقاضا است ، نیازهای حرفه ای استان را برآورده نمی کند و زمان آن رسیده که شرایط تغییر کند و پرونده افراد متقاضی با توجه به نیازهای شغلی استان در نظر گرفته شده و بررسی می شوند.

در لایحه 9 متممی برای قانون مهاجرت کبک در نظر گرفته شده که اهداف آن را شفاف سازی می کند از جمله اطمینان یافتن از اینکه مهاجران زبان فرانسه را می آموزند و ارزشهای دمکراتیک و ارزشهای کبک را که بر اساس منشور آزادی و حقوق بشر تنظیم شده ، رعایت می کنند. در کنار این به وزیر مهاجرت استان این قدرت اعطا می شود که شرایطی را برای ملیتهای خارجی خواهان اقامت دائم تحمیل کند تا مطمئن شود که آنها نیازهای شغلی استان را برآورده کرده و در کنار آن با ارزشهای اجتماعی و زبانی استان همسو می شوند.

البته این لایحه اشاره ای به جزییات و نحوه انجام این کار نکرده است و برخی  اشاره به برگزاری تستهایی برای سنجش میزان پایبندی متقاضیان به ارزشهای کبک دارند .

بر اساس این لایحه تمامی پرونده هایی که قبل از دوم آگوست سال گذشته به وزارت مهاجرت کبک تحویل داده شده راهی زباله دان می شود . به این ترتیب 18 هزار متقاضی که برخی از آنها 14 سال است منتظر نهایی شدن پرونده و شنیدن پاسخ وزارت مهاجرت کبک هستند ، تنها موفق می شوند مبلغی را که بابت تشکیل پرونده و ثبت نام اولیه پرداخت کرده اند را دریافت کنند.

دولت کبک دسامبر گذشته هم اعلام کرده بود در سال جاری بجای 50 هزار مهاجر تنها 40 مهاجر خواهد پذیرفت.