یک چهارم کانادایی ها کمتر از هفت ساعت در شبانه روز می خوابند

Rand Corporation

کم خوابی کانادایی ها به سلامت آنها و همچنین اقتصاد کشور لطمه قابل توجهی می زند.

بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی موسسه Rand Corporation منتشر شد ، موقعیت کانادایی ها نسبت به سایر کشورهای جهان از نظر میزان خواب در شبانه روز ضعیف تر است.

متخصصان توصیه می کنند هر فرد باید به طور متوسط در شبانه روز هشت ساعت بخوابد و میزان خواب کمتر از این می تواند بر عملکرد فرد در طول روز تاثیر بگذارد.

بنا به گزارش موسسه Rand Corporation نزدیک به 20 درصد کانادایی ها بین شش تا هفت ساعت در شبانه روز می خوابند و شش درصد از آنها هم زیر شش ساعت می خوابند.

این مسئله می تواند عواقب بدی برای اقتصاد کشور داشته باشد و سبب عملکرد ناقص و یا پراشتباه فرد در بازار کار و مدرسه شود . در آمریکا هر سال معادل ده میلیون کارساعت بخاطر اینکه فرد بیش از حد خواب آلود است از بین می رود . در ژاپن این میزان به 4.8 میلیون کارساعت و در انگلستان به 1.65 میلیون کار ساعت می رسد.

اما در کانادا بخاطر کم خوابی کارگران و کارمدان نزدیک به 600 هزار کارساعت از بین می رود که بر اثر آن نزدیک به 21 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کانادا وارد می شود. جالب است که این رقم تقریبا معادل مبلغی است که کانادایی ها هر سال بابت خرید مشروبات الکلی پرداخت می کنند.

از یاد نبریم حوادثی چون فاجعه اتمی چرنوبیل ، حادثه اتمی جزیره تری میل ، نشت نفت اکسون والدز و حادثه انفجار شاتل چلنجر همگی ناشی از کمبود خواب عاملان آن بوده اند.