یک هفته سرد و آفتابی در انتظار ونکووریها

پس از چندین هفته بارش باران و برف ، ونکووری ها روزهایی سرد ولی آفتابی را پشت سر می گذارند. به گزارش سازمان هواشناسی ، دمای هوا تا آخرهفته ببین منفی یک تا منفی دو درجه متغیر خواهد بود که با توجه به وزش باد ، احساس دمای بین منفی سه تا منفی 5 پیش بینی می شود.

این وضعیت تا روز شنبه ادامه خواهد داشت ولی روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد بارش باران و برف در اکثر مناطق ونکوور بزرگ خواهیم بود و پس از آن  با شروع هفته جدید از سرمای هوا کاسته خواهد شد.

 

weather-1