کدام شهر کانادا بیشترین رشد جمعیت را در پنج سال اخیر داشت؟

بنا به نتایج سرشماری سال 2016 کانادا که دیروز منتشر شد ، حدود یک سوم جمعیت 35.15 میلیون نفری کانادا در سه شهر اصلی این کشور زندگی می کنند.

بنا به این آمار حدود 12.5 میلیون نفر درشهرهای مونتریال ، تورنتو و ونکوور سکونت دارند و کانادا در بین هفت کشور صنعتی جهان دارای بالاترین میزان رشد جمعیت است .

بنا به آمار 82 درصد جمعیت در شهرهای بزرگ و متوسط کشور زندگی می کنند. وجود امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر در شهرهای بزرگ  و متوسط و همچنین گرایش مهاجران به سکونت در این شهرها از جمله مهمترین دلایل تمرکز محسوب می شود.

در مقابل جمعیت شهرهای کوچک به مرور کمتر شده و متوسط سن ساکنان این شهرها به سرعت در حال افزایش است .

اما مهتمرین نکته در آمار منتشر شده ، افزایش چشمگیر جمعیت در دو شهر اصلی آلبرتا- کلگری و ادمونتون – در بین سالهای 2011 تا 2016 است .

cen22

بنا به این آمار کلگری 14.6 درصد و ادمونتون 13.9 درصد افزایش جمعیت داشته اند . در حالیکه این آمار برای ونکوور 6.5 درصد و تورنتو تنها 6.2 درصد است . متوسط رشد جمعیت کشور 5 درصد بوده و در بین شهرهای متوسط کانادایی ، سنت جان با رشد منفی 2.2 درصد بدترین شرایط را داشته است .

جمعیت این شهر از 70065 نفردر سال 2010 به 67575 نفر در سال 2016 رسیده است . در مجموع جمعیت استان نیوبرانزویک 0.5 درصد ظرف این مدت کاهش داشته است .

استقبال مهاجران از غرب در پنج سال گذشته به مراتب بهتر از سابق بوده تا جایی که یک سوم جمعیت کشور در استانهای غربی ساکن هستند با این حال کبک با هشت میلیون جمعیت در رده دوم و انتاریو با جمعیت 13.4 میلیون نفری در رده نخست استانها قرار دارند .

cen1