یکی از کارکنان تیم هورتونز در انتاریو 3000 دلار پول پیدا شده را به صاحبش برگرداند(فیلم)

$3,000 accidentally left at Tim Hortons returned to owner

محمد کسارا یکی از مشتریان ثابت کافه تیم هورتونز در شهر وینزر استان انتاریو است.

او چند روز پیش کاپشنش را با حدود 3000 دلار پول نقد در داخل کافه جا گذاشت وبه خانه برگشت و ساعتها بعد متوجه قضیه شد.

او این پول را برای ادامه تحصیل فرزندش در دانشگاهی در دیترویت از بانک گرفته بود . کارکنان کافه به موقع متوجه وجود پول نقد داخل جیب کاپشن شده و پس از تماس با محمد و اطمینان از اینکه او صاحب کاپشن و وجه نقد است ، آن را به او تحویل دادند.

این نخستین بار نیست که مشتریان وجه قابل توجه و یا کیف پول در این رستوران گم می کنند و توسط کارکنان کافه از موضوع باخبر می شوند!