گربه دست صاحبش را گاز گرفت تا خانواده را از آتش سوزی نجات دهد

cat

اعضای خانواده ای در شهر کلرمون استان آلبرتا زندگی شان را مدیون کمک گربه شان هستند که به موقع آنها را از بروز آتش سوزی باخبر کرد.

تمامی اعضای خانواده زمان وقوع حریق خواب بودند  ولی گربه باهوش خانه دست یکی از آنها را گاز گرفت و وقتی شخص از خواب پرید ، بلافاصله متوجه دود و آتش سوزی شد و سایر افراد خانه را هم بیدار کرد.

ترور گرانت رییس آتش نشانی شهر به روزنامه مترو گفت هیچکس در این حادثه آسیب جانی ندید.

هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده ولی این گربه حالا برای خودش درشهر بروبیایی دارد و همه او را می شناسند.