گذرنامه کانادایی، ششمین گذرنامه برتر دنیا شناخته شد

کانادا

به روال سالهای گذشته ، جدول شاخص اعتبار گذرنامه های جهان از سوی موسسه مشاوره بین المللی آرتون کپیتال روز گذشته منتشر شد و گذرنامه کانادایی در بین بهترین گذرنامه های جهان از حیث اعتبار قرار گرفت.

این جدول بر اساس میزان آزادی سفر شهروندان هر کشور و یا به عبارت دیگر تعداد کشورهایی که برای سفر به آنها نیاز به ویزا ندارند ، تنظیم می شود.

در دو سال قبل کشور آلمان در مکان نخست قرار داشت اما امسال با لغو ویزا برای سنگاپوری ها از سوی کشور پاراگوئه ، گذرنامه این کشور از حیث اعتبار در مکان نخست قرار گرفت .سنگاپوری ها حالا می توانند بدون ویزا به 159 کشور دنیا سفر کنند و پس از آنها آلمانی ها و سوئدی ها باامکان سفر به 158 و 157 کشور بدون ویزا قرار دارند.

اما گذرنامه کانادایی در کنار گذرنامه کشورهای مالزی ، ایرلند و آمریکا در مکان ششم دنیا قرار دارد . کانادایی ها حالا می توانند بدون ویزا به 154 کشور دنیا سفر کنند که از این میان ورود به 113 کشور بدون ویزا است و ویزا در 41 کشور دیگر نیز در زمان ورود به کانادایی ها اعطا می شود.

بر همین اساس گذرنامه ایرانی که با آن می‌توان بدون درخواست قبلی روادید به 36کشور سفر کرد در مقام 93 قرار دارد.

کانادا2