کنده کاری پرچم کانادا به اندازه یک صدم تار مو روی سکه یک سنتی(فیلم)

گروهی از محققان در دانشگاه مک مستر کانادا موفق شدند پرچم کانادا را روی یک سکه یک سنتی به صورت سه بعدی کنده کاری کنند.

این پرچم که به اندازه یک صدم تار موی انسان ضخامت دارد ، با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست و به مناسبت یکصدو پنجاه سالگی کانادا در  مرکز میکروسکپی الکترونیک این دانشگاه تهیه شد.

برای این کار ابتدا حفره ای روی سکه تعبیه شده و بعد چوب پرچمی در مرکز حفره ایجاد شده ساخته شد و پس از آن پرچم از بخش دیگری از سکه بریده شده و به چوب متصل شد.

کل این روند که با استفاده از طرح نگاری یونی صورت گرفته ، شش ساعت زمان برد.