کمپین ونکووری ها برای پایان دادن به «گردشگری زایمان» و اعطای تابعیت به نوزادان(فیلم)

Birth tourism

چندین تن از اهالی ونکوور بزرگ مدتی است کمپین جدی را برای پایان دادن به گردشگری زایمان آغاز کرده اند.

کری استارچاک ساکن ریچموند پیشنهاد دهنده اصلی این کمپین آنلاین است و طی آن از دولت فدرال خواسته تا گردشگری زایمان را کاهش داده و یا به طور کامل متوقف کند.

گردشگران زایمان ، زنان بارداری هستند که با سفر به کشورهای خارجی و زایمان در آنجا به طور اتوماتیک اقامت فرزندشان در آن کشور را بدست می آورند.

استارچاک در گفتگویی با گلوبال نیوز عنوان کرده در ریچموند برخی از خانه ها به طور رسمی به عنوان زایشگاه و البته اقامتگاه ویژه زنان باردار خارجی عمل می کنند و از آنها تا زمان زایمان و مدتی پس از آن به طور کامل مراقبت می کنند. این مراکز همچنین تبلیغات فراوانی در رسانه های آن لاین و کاغذی دارند .

به گفته استارچاک این زنان و فرزندان آنها به هیچ عنوان تعهدی نسبت به کشور کانادا ندارند ولی این کودکان می توانند از  مدارس و سیستم درمانی رایگان استفاده کرده و والدین و سایر اعضای خانواده خود را به کانادا بیاورند.

این کمپین مورد حمایت جو پشیسالیدو نماینده ریچموند در پارلمان نیز قرار گرفته است . او تاکید می کند این کار برای سلامتی زنان باردار خارجی که به کانادا سفر می کند هم می تواند مضر باشد . او از دولت خواست تا با اقدامی جدی در فکر حل این مشکل باشد.

تنها بین سالهای 2016 تا 2017 ، 384 کودک در بیمارستان ریچموند از مادران خارجی متولد شده اند.

به گفته پشیسالدیو عده ای در این صنعت فعال هستند و سخت تلاش می کنند تا آن را قانونی حفظ کنند در حالیکه این امتیاز نمی تواند بدل به یک صنعت برای آنها شود.

این نخستین بار نیست که استارچاک علیه این قضیه دست به اقدام می زند. او یک بار در سال 2016 کمپین مشابهی براه انداخت و 8800 امضا جمع کرد ولی در نهایت خواست او با مخالفت دولت فدرال مواجه شد . اما او معتقد است این مشکل در حال حاضر به مراتب جدی تر شده و به صنعت  در برخی از شهرهای کانادا بدل شده و باید اقدامی در مورد آن صورت گیرد.