کلیپ هشدار دهنده پلیس کلگری درباره افزایش 51 درصدی سرقت خودرو

Calgary police release shocking helicopter footage of car thieves in action

مسئولان پلیس کلگری با تدوین تصاویر گرفته شده از سرقت خودروها در سطح شهر ، کلیپ هشدار دهنده ای در باره افزایش میزان سرقت در سال گذشته تهیه کرده اند.

به گفته پلیس در سال 2016 در سطح شهر 4879 مورد سرقت خودور گزارش شد که 51 درصد از متوسط گزارش شده در پنج سال اخیر بیشتر است .

از هر چهار خودرو سرقت شده یکی در حال گرم شدن بوده و در بین سرقتها یکی منجر به مرگ راننده و در چهار مورد با تیراندازی پلیس خاتمه یافته که در در دو مورد سارقین کشته شده اند.

لس کازمینسکی رییس پلیس کلگری می گوید افزایش قابل توجه شمار سرقتها نیاز به استفاده از اسلحه را در مواردی ضروری کرده است . به گفته او تماس های بیشتری در مورد سرقت خودرو گرفته می شود و باید در مقاطعی دست به تصمیمی جدی زد. پلیس همچنین از مردم خواست تا به هنگام گرم کردن خودرو در صبح مراقب اطراف بوده و خودرو را رها نکنند.