کلیپ تماشایی اسکیت بروی دریاچه تروت ونکوور

سرمای هفته های اخیر و بارش برف بسیاری از ونکووری را به دردسر انداخت. اما آن عده که اهل اسکی و اسکیت بودند ، فرصت منحصر به فردی بدست آوردند تا دست به کارهایی بزنند که سالها امکان آن در ونکوور وجود نداشت.

اسکیت بروی دریاچه های یخ زده یکی از آنها بود و دریاچه تروت پس از 20 سال شرایطی را پیدا کرد که صدها نفر امکان اسکیت را بروی آن پیدا کردند.