کشف غارهای 15 هزار ساله زیر خیابانهای مونتریال(فیلم)

تنها 10 متر زیر خیابانها و پارکهای یکی از مناطق مسکونی مونتریال ، شبکه ای از غارها کشف شده که تا چند هفته پیش حتی گمان نمی رفت وجود داشته باشند.

این غارها که سابقه آن به عصر یخبندان و حدود 15 هزار سال قبل برمی گردد توسط دو مکتشف آماتور شناسایی شد. آنها در حال تست دیواره های یک گودال بزرگ بودند که متوجه خالی بودن فضای پشت دیوار شدند و پس از خراب کردن بخشی از دیوار در زیر منطقه Saint-Leonard borough متوجه غاری با سقفی به ارتفاع شش متر شدند که صدها متر طول داشت.

دانیل کارون یکی از این دو مکتشف می گوید این رویایی هر غارنوردی است که بتواند محلی را کشف کند که هیچکس تابحال پایش به آنجا نرسیده باشد.

او در ادامه توضیح می دهد که این غارها در آخرین عصر یخبندان بر اثر فشار شدید یخچالها بر صخره های زیرین بوجود آمدند .

پیشروی در این غارها به مراحل مختلف صورت گرفت و آخر هفته گذشته در سفری ویژه دو مکتشف به همراه تیمی از خبرنگاران و فرانسوا گلینا رییس انجمن زمین شناسی کبک بخشی از مسیر را روی زانوها در تونلهای مملو از گل پیش رفتند و در بخشی دیگر ناچار به استفاده از کایاک برای عبور از آب بودند وحتی ناچار به صخره نوردی و استفاده از نبردبان شدند. این تیم تاکنون موفق به پیشروی 500 متری در داخل غارها شده ولی گمان می رود مسیر بیشتری هنوز پیش رو باشد.

غار2