کاپشن ویژه برای پنگوئنی که پرهایش را از دست داد(فیلم)

penguin_wetsuit_custom

این روزها بازدید کنندگان از نمایشگاه امپراتوری پنگوئن در اورنج کانتی شاید متوجه تفاوت یکی از پنگوئن ها با سایر رفقایش بشوند.

این پنگوئن کاپشنی ویژه به تن کرده که نه تنها برازنده جثه کوچک اوست بلکه در آن احساس راحتی می کند و برای شنا کردن هم به مشکلی برنمی خورد.

او پس از ابتلا به نوعی بیماری خاص بخش عمده ای از پرهای شکم و پشتش را از دست داد و مشکلات زیادی در کنترل دمای بدنش و انجام فعالیتهای روزانه داشت.

ولی با پوشیدن کاپشن ویژه ای که ماریا بارتو طراحی کرده ، او حالا می تواند روند عادی فعالیت روزانه و استراحت شبانه اش را داشته باشد.