کاهش چشمگیر معاملات مسکن در تورنتو پس از چند ماه رونق

در حالیکه بازار مسکن تورنتو پیش از همه گیر شدن ویروس کرونا روزهای خوبی را سپری می کرد و متوسط قیمت مسکن در تورنتو بزرگ افزایش یافته و شمار معاملات به روزهای اوج بازار در سالهای 2014 و 2015 نزدیک می شد ، همه گیر شدن ویروس کرونا درکانادا و پیامدهای اقتصادی آن بازار را کاملا بهم ریخت.

با این رویکرد شروع خیلی خوب بازار در ماه فوریه به تدریج در ماه مارس ضعیف شد و در نهایت در ماه مارس شمار معاملات نسبت به زمان مشابه در سال قبل 37 درصد کاهش داشت.

همچنین عده زیادی از فروشندگان با متوقف شدن تقریبی اقتصاد کشور و بیکار شدن عده زیادی از شاغلان ترجیح دادند تا ملک خود را از لیستینگ خارج کنند. در نهایت شمار ملکهای کنسل شده از لیستینگها در ماه مارس نسبت به زمان مشابه سال قبل 27 درصد بیشتر بود که البته بخش عمده ای از این آمار مربوط به هفته آخر ماه مارس می شود. جان پاسالیس مدیر شرکت ریلوسوفی ریلتی در مورد این روند ناامید کننده می گوید :«به نظر می رسید شخصی ترمز اضطراری بازار را ناگهان کشید و همه چیز متوقف شد. بازار هنوز آمار است و شمار لیستینگها به شکل متناوب کاهش می یابد. شمار لیستینگها برای هفته اول آوریل 33 درصد کمتر از سال قبل است و به نظرم در یکی دو ماه آینده این رقم بیشتر خواهد شد. »

متوسط قیمت مسکن در تورنتو 856 هزار دلار در ماه مارس بود که نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش نشان می داد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازار مسکن با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید