کاهش شکاف درآمدی مردان و زنان در کانادا

با استناد به مطالعه‌ای جدید توسط مرکز آمار کانادا،‌ زنان در سنین اصلی کاری خود به طور متوسط 13.3 درصد کمتر از مردان در سال 2018 در هر ساعت درآمد داشتند که این رقم نشان از بهبود 5.5 درصدی نسبت به 20 سال قبل دارد.

این مطالعه نشان می‌دهد که در سال 2018 کارکنان زن بین 25 تا 54 سال به طور متوسط 26.92 دلار به ازای هر ساعت کار دریافت کردند که 4.13 دلار نسبت به 31.05 دلار مردها کمتر بود. این یعنی زنان تقریبا به ازای هر دلاری که مردان درآوردند 87 سنت درآمد داشتند.

در سال 1998 آمار این مرکز نشان می‌داد که کارکنان زن به طور متوسط در هر ساعت 22.34 دلار دریافت می‌کنند که 5.17 دلار یا 18.8 درصد نسبت به کارکنان مرد کمتر و معادل با 81.2 سنت به ازای هر دلار مردان است.

در سال‌های مورد بررسی و مخصوصا در سال 2018 سهم بزرگ‌تری از زنان در سن اصلی کار در مشاغل حرفه‌ای در سه حوزه خدمات قانونی، اجتماعی، دولتی و محلی، خدمات آموزشی و کسب‌و‌کارها و فایننس مشغول کار بودند که روی کاهش شکاف درآمدی اثرگذار بود.

با این حال، توزیع زنان و مردان در صنایع مختلف در عمل باعث افزایش شکاف شد که دلیل اصلی آن هم «بخش ساخت‌و‌ساز با درآمد بالا و تحت هدایت مردان» بود که در آن اشتغال طی بازه 20 ساله به شدت افزایش یافت. کاهش اشتغال در بخش تولید این اثر را خنثی کرد و تعداد مردان در سنین اوج کاری این بخش از 25.2 درصد در سال 1998 به 15.5 درصد در سال 2018 کاهش یافت.

افزایش سطح آموزش زنان دومین دلیل مهم پشت کاهش شکاف درآمدی بود. در سال 1998 تعداد مردان و زنانی که مدرک دانشگاه در درجه لیسانس یا بالاتر داشتند با 21.6 درصد و 21.5 درصد، تقریبا برابر بود. اما 20 سال بعد، درصد زنانی که حداقل مدرک لیسانس داشتند با افزایشی 19.6 درصدی به 41.2 درصد رسید، در حالی که این میزان در میان مردان 32.3 درصد است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها