کانادا پس از سویس،بهترین کشور دنیا برای زندگی شناخته شد

canada14

کانادا برای دومین سال پیاپی در رده بندی بهترین کشورهای جهان که از سوی مجله U.S. News & World Report منتشر می شود در جایگاه دوم قرار گرفت.

امسال سویس بود که رتبه نخست جدول را به خود اختصاص داد و با امتیاز کامل 10 بالاتر از همه قرار گرفت و بهترین کشور دنیا شناخته شد. کانادا با 9.7 امتیاز در رده دوم ایستاد.

در این رده بندی 80 کشور دنیا درتحقیق مشترک دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا ، موسسه مشاوره Young & Rubicam BAV و مجله U.S. News & World Report مورد بررسی قرار گرفتند و فاکتورهای مختلف از جمله شرایط اقتصادی ، شهروندی ، کیفیت زندگی در نظرسنجی از 21 هزار نفر در سرتاسر دنیا مورد نظر قرار گرفت. این نظرسنجی ها بعد از انتخابات آمریکا صورت گرفت.

کشور آلمان که سال قبل بهترین کشور دنیا شناخته شده بود ، امسال در رتبه چهارم جای گرفت و کانادا که در رده بندی کشورهای دارای میراث فرهنگی با کسب تنها 2.5 امتیاز در رتبه 41 دنیا جای دارد ، از نظر کیفیت زندگی در رتبه نخست ایستاد و امتیاز کامل 10 را کسب کرد.

به نوشته گلوبال نیوز ،پس از سویس و کانادا ، کشورهای انگلستان ، آلمان ، ژاپن ، سوئد ، آمریکا ، استرالیا ، فرانسه و نروژ در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند.

canada11

گرچه کانادا در شاخه هایی چون قدرت سیاسی در جهان و یا  تاثیرفرهنگی  در جدول امتیازات رتبه های مناسبی به دست نیاورده اما با درنظر گرفتن این که کیفیت زندگی دررده بندی نهایی درصد قابل توجهی ازامتیاز را تشکیل می دهد ، موفق شده رتبه دوم را با 9.7 امتیاز بدست آورد.

 

شاخه های مختلف این فهرست به ترتیب عبارتند از :

ماجراجویی(3.24 درصد امتیاز نهایی) محیط دوستانه ، سرخوش ، آب و هوای مناسب و مکانهایی خوش منظره

شهروندی(16.95 درصد امتیاز نهایی): احترام به حقوق بشر ،برابری جنسیتی ، آزادی مذهبی ، تقسیم مناسب قدرت سیاسی….

نفوذ فرهنگی (12.93 درصد امتیاز نهایی): شاخص بودن درابعاد مختلف فرهنگی و تاثیر گذاری بر دیگر کشورها

کارآفرینی(17.24 درصد) ارتباط با سایر کشورهای جهان ، میزان کارگران حرفه ای ، متخصصان تکنولوژیک و تجارت شفاف ….

میراث فرهنگی(3.17 درصد امتیاز نهایی) تاریخ غنی و جذابیت ها و بناهای فرهنگی و تاریخی

Movers(10 درصد امتیاز نهایی) متفاوت ، دینامیک ، منحصربه فرد

تسهیلات تجاری (11.99 درصد) هزینه پایین تولید ، میزان فساد ، اقدامات  شفاف دولت ، سیستم مالیاتی مناسب

قدرت جهانی (7.42 درصد) ارتش قوی ، متحدان قوی بین المللی ، نفوذ سیاسی

کیفیت زندگی ( 16.89 درصد امتیاز کلی)  ثبات اقتصادی ، برابری میران درآمد ، ثبات سیاسی ، سیستم آموزش عمومی پیشرفته ، سیستم بهداشتی توسعه یافته ….

با در نظر گرفتن این فاکتورها ، ایران در بین هشتاد کشور مورد سنجش قرار گرفته در رتبه 79 ایستاد . فهرست امتیازات ایران در شاخه های مختلف را در ادامه مرور کنید:

canada12