کانادا ظرف سه سال آینده یک میلیون مهاجر می پذیرد

مهاجرت 3

بزرگترین برنامه مهاجرتی تاریخ کانادا از سال آینده آغاز خواهدشد و کشور به این ترتیب پذیرای یک میلیون مهاجر خواهد بود. شمار مهاجران در سال آینده 310 هزار نفر خواهد بود  که در سال 2019 به 330 هزار نفر و در سال 2020 به 340 هزار نفر خواهد رسید.

احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا در باره این برنامه جدید و دلیل افزایش شمار مهاجران گفت :« دولت باور دارد مهاجران نقش حیاتی در جامعه بازی می کنند . تا سال 2035 نزدیک به 5 میلیون کانادایی بازنشته می شوند و ما افراد کمتری را برای حمایت از افراد مسن و بازنشسته ها در اختیار داریم. در سال 1971 به ازای هر فرد مسن ، 6.6 نفر در سن کار قرار داشتند ولی در سال 2012 این میزان به 4.2 نفر رسیده و در سال 2036 این میزان 2 به یک خواهد بود .برخلاف آنچه گفته می شود مهاجران از منابع و تسهیلات کانادا استفاده می کنند و با جامعه همراه نمی شوند ، مهاجران باعث افزایش میزان خلاقیت در جامعه و تقویت اقتصاد می شوند.

پیش از این شورای مشاوره رشد اقتصادی دولت فدرال خواهان افزایش شمار مهاجران به 450 هزار نفر در سال 2021 شده بود .

حسین همچنین تاکید کرد آوردن یک تازه وارد به کانادا تنها نیمی از کار است و دولت باید مطمئن شود این افراد قادر به دریافت ابزار لازم برای موفقیت پس از ورود به جامعه کانادا هستند.

مهاجرت یک

مهاجرت 2