کانادا در بین بدترین کشورهای جهان برای والدین شاغل

busy african businesswoman with baby girl working

آیا تابحال این فکر ذهنتان را مشغول کرده که چطور کار روزانه تان را به موقع انجام دهید و بعد برای بردن فرزندتان به سینما به موقع به خانه برسید؟ یا اینکه با چه بهانه ای از محل کارتان مرخصی ساعتی بگیرید تا نمایشی که فرزندتان در آن بازی می کند را تماشا کنید؟

کار تمام وقت و بزرگ کردن فرزندان چالش بزرگی است که والدین در تمامی کشورهای جهان با آن روبرو هستند.

موسسه Expert Market, واقع در انگلستان اخیرا با در نظر گرفتن چهار فاکتور اقدام به انتخاب بهترین و بدترین والدینی کرده که بین کار و بزرگ کردن فرزندانشان تعادل ایجاد می کنند.

این فاکتورها عبارتند از متوسط ساعات کار سالیانه والدین ، میزان مرخصی با حقوق والدین بر اساس قانون ، مدت زمان مرخصی با حقوق مادران پس از وضع حمل و مدت زمان مرخصی با حقوق برای پدران .

بر این اساس فنلاند  و استونی در رده های اول ودوم در فهرست جای می گیرند. فنلاند بخاطر میزان مرخصی باحقوق برای کارمندان و کارگران و استونی بخاطر بهترین مرخصی با حقوق برای مادران پس از وضع حمل ( 85 هفته با حقوق کامل). ژاپن و نروژ تنها کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستند که در بین ده کشور برتر قرار دارند.

در مقابل آمریکا بخاطر عدم وجود مرخصی با حقوق برای مادران پس از وضع حمل به عنوان بدترین کشور در این تحقیق شناخته شد

کانادا نیز در بین بدترین کشورها رده چهارم را کسب کرده است . فهرست کامل بهترین  و بدترین کشورهای جهان برای والدین شاغل از این قرار است :

والدین 2

والدین 1