کانادا از این پس سالیانه حداقل 300 هزار مهاجر می پذیرد

CIT0002E-2 copy

دولت فدرال کانادا در نظر دارد ظرف سال آینده 300 هزار مهاجر بپذیرد. این تعداد در واقع تکرار آمار سال جاری خواهد بود و به این ترتیب شمار مهاجران سالیانه در این میزان تثبیت خواهد شد.

احمد حسن وزیر مهاجرت تاکید کرد از این پس پذیرش 300 هزار مهاجر در سال ، روند عادی مهاجرپذیری کانادا خواهد بود هر چند که ما برای سال آینده آمادگی پذیرش شمار بیشتری را هم داریم.

او درباره دلایل این تغییر و سیاستهای مهاجرت پذیری دولت گفت :«دولت ناچار شد شمار 260 هزار نفر در سال را به 300 هزار نفر افزایش دهد تا از یک سو به درخواست کانادایی ها برای زندگی در کنار بستگانشان پاسخ داده باشد و از سوی دیگر کارفرماهایی که بدنبال نیروی کار هستند بتوانند از بین مهاجران افراد مورد نیاز شان را بیابند. »

به گفته حسن روند مشاوره برای تهیه چشم انداز مهاجرتی کشور از ماه آوریل آغاز شده و بزودی ارائه خواهد شد . در این طرح تمرکز اصلی بر مهاجران ماهر بوده و پس از آنها بستگان شهروندان کانادایی و پناهندگان در اولویت قرار دارند.

انتظار می رود چشم انداز مهاجرتی کشور هفته آینده در پارلمان ارائه شود.