کانادایی ها از چه چیزی بیشتر از همه می ترسند؟

global climate change

موسسه تحقیقاتی Pew اخیرا نظرنسجی را در مورد  بزرگترین تهدید برای کانادایی ها صورت داده و طبق آن مشخص شده تغییرات اقلیمی در جهان بیش از هر چیز دیگری مایه هراس کانادایی هاست .

بر اساس نظرسنجی 60 درصد افراد چنین نظری داشته اند و پس از آن تهدید داعش (55 درصد) حملات ترویستی سایبری از سایر کشورها(47 درصد) قدرت و نفوذ آمریکا(38 درصد) وشرایط اقتصاد جهانی (33 درصد) تهدیدهای مهم دیگر علیه کانادا محسوب می شوند.

جیکوب پوشتر از محققان ارشد این مرکز و نویسندگان گزارش ، این تغییر دیدگاه کانادایی ها در مورد آمریکا را جالب توجه عنوان کرده است . این درحالی است که در سال 2013 تنها 23 درصد کانادایی ها نگران قدرت و نفوذ آمریکا بودند.

با وجود روابط نه چندان خوب کانادا و روسیه ، تنها 30 درصد کانادایی ها نگران قدرت و نفوذ روسیه هستند و25 درصد نظر مشابهی را درباره چین دارند.

در موردحضور پناهندگان ، نزدیک به 25 درصد کانادایی ها معتقدند حضور پناهندگانی از سوریه و عراق تهدید امنیتی جدی برای کشور است . این آمار در مورد هواداران حزب محافظه کار به 35 درصد می رسد. همچنین 59 درصد از این هواداران داعش را تهدیدی جدی برای کانادا می دانند.

global2