کانادایی ها از خود می پرسند آیا زمان تغییر دولت فرا رسیده است؟

در حالیکه همه منتظر راه‌اندازی رسمی کمپین انتخابات فدرال اکتبر هستند، یک نظرسنجی جدید توسط شرکت نانوس به این نتیجه رسیده که کانادایی‌ها در مورد اینکه آیا وقت تغییر دولت فرا رسیده یا خیر اتفاق نظر ندارند و تقریبا یک پنجم افراد گفتند هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

نخست‌وزیر جاستین ترودو تا پانزدهم سپتامبر وقت دارد تا به فرماندار کل سر بزند و از او بخواهد رسما بازه انتخابات فدرال را آغاز کند و به رهبران احزاب اجازه بدهد در کشور سفر کنند و خودشان، کاندیداهای‌شان و پلتفرم‌های‌شان را پیش از باز شدن صندوق‌های رای در بیست‌و‌یکم اکتبر به مردم معرفی کنند.

تعداد کانادایی‌هایی که گفته‌اند برای تغییر آماده‌اند از آن‌هایی که گفته‌اند نه بیشتر است. 44 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند خواستار تغییر در دولت هستند و 39 درصد چنین فکری نمی‌کنند. 18 درصد دیگر هم هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

در استان‌های منیتوبا و ساسکچوان بیشترین پاسخ‌دهندگان گفتند فکر می‌کنند وقت تغییر از راه رسیده و 58.9 درصد در اتاوا گفتند دوست دارند شاهد شکل‌گیری دولت جدیدی باشند و بعد از آن‌ها 44 درصد از انتاریوهایی‌ها چنین حرفی زدند. کانادایی‌های آتلانتیک کمتر از همه چنین حرفی زدند و 51.5 درصد از آن‌ها گفتند حالا وقت تغییر نیست. بعد از آن‌ها هم بریتیش کلمبیایی‌ها با 41.6 درصد گفتند می‌خواهند دولت بماند.

مردها بیشتر از زنان خواستار شکل‌گیری دولتی جدید بودند و جوانان بین 18 تا 34 سال کمترین میزان علاقه برای تغییر را از خود نشان دادند. 

در پاسخ به اینکه مهم‌ترین مسایلی که روی این مسئله تاثیر می‌گذارند که مردم به کدام کاندیدا یا حزب رای می‌دهند کدام‌ها هستند، پاسخ‌دهندگان بیشتر از همه به محیط زیست و تغییرات اقلیمی اشاره کردند و 27 درصد از کل آن‌ها از این فاکتورها نام بردند.

لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، دموکرات‌های نو و گرین‌ها همگی برنامه‌های خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی را معرفی کرده‌اند و هر یک گفته‌اند این برنامه‌ها بهترین برای کانادا در مقابله با این مسئله جهانی هستند.

بعد از محیط زیست، بزرگ‌ترین مسئله‌ای که روی نحوه رای‌دهی کانادایی‌ها اثر می‌گذارد اقتصاد با 19.5 درصد بود. بعد از آن تمامیت، قابل اعتماد بودن و اخلاقیات دولت با 8.4 درصد، سلامت و مراقبت از سلامت با 5.8 درصد، بودجه، بدهی و مخارج با 4.2 درصد و مالیات‌ها با 4.1 درصد دیگر رتبه‌ها را به خود اختصاص دادند.

تنها 3.9 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند رهبر سیاسی یا حزبی خاص مسئله اصلی اثرگذار روی نحوه رای‌دهی آن‌ها خواهد بود. 

دیگر مسایلی که اهمیت خیلی بالایی در اذهان رای‌دهندگان نداشتند هم شامل مهاجرت با 3.5 درصد، مسایل اجتماعی با 3.1 درصد، هزینه زندگی و مسکن با 2.7 درصد و خطوط نفتی و انرژی با 1.9 درصد بودند.