کارگران پیتزا دومینو تورنتو از خجالت سارق مسلح درآمدند(فیلم)

هاریش کاران کارگر رستوران پیتزا دومینو خیایان کینگزتن تابحال در زندگی اش اسحله ندیده بود.

ولی این مسئله عکس العمل سریع او به حضور سارق مسلح در رستوران را تغییر نداد و به محض اینکه سارق پشتش را به او کرد ، او را به زمین انداخت و با کمک سه تن دیگر از همکارانش سارق را خلع سلاح کردند.

با اینکه کاران و همکارانش به کارشان افتخار می کنند ، پلیس تورنتو این اقدام آنها را اشتباه و بی ملاحظگی محض خواند . دیوید هاپکینسون از مقامات ارشد پلیس تورنتو در این زمینه گفت :« اگر دقیقتر به ماجرا نگاه کنیم ، تنها چیزی که آن زمان در خطر بود ، پول داخل صندوق بود که بیمه شده بود. ولی اگر سارق شلیک کرده بود و یکی از کارگران زخمی و یا کشته شده بود ، ما در شرایط کاملا متفاوتی قرار داشتیم. »

پلیس دقایقی پس از تماس کارگران در محل حاضر شد و سارق 30 ساله را دستگیر کرد. او روز پنج شنبه در دادگاه شد . حکم نهایی در اواخر همین ماه صادر می شود.