چگونه شرکت هادسن بی مشتریان را درباره قیمت تشکها گمراه می کند؟

competition-bureau-hbc-mattress-ad

سازمانی که به سیستم قیمت گذاری اجناس در کانادا نظارت دارد ، شرکت هادسن بی را به استفاده از قیمت های فریبنده و سایر تاکتیکها برای گمراه کردن مشتریان تشک های خواب و ست باکس اسپرینگ متهم کرد.

تحقیقاتی که از سوی Canada’s Competition Bureau صورت گرفته نشان می دهد قیمتهای به شدت غیرواقعی عادی برای تشک های خواب و سپس تبلیغ تخفیف های فراوان روی آن قیمتها به دفعات صورت گرفته است .

این شیوه مشتری را به این باور می اندازد که تخفیف بالایی بابت جنس گرفته است .

تحقیقات Canada’s Competition Bureau در مورد فروش تشک خواب به این شیوه در هادسن بی و البته فروشگاه های سیرز همچنان ادامه دارد.

به نوشته سی بی سی ،در یک نمونه ، یکی از فلایرهای شرکت هادسن بی در تابستان 2013 شامل تشک خواب شرکت بیوتی رست بود که قیمت تخفیف یافته آن 1298 دلار و قیمت اصلی آن 3098 دلار ذکر شده بود.

به گفته مسئولان شرکت Canada’s Competition Bureau شرکت هادسن بی تنها یک تشک به قیمت اصلی ذکر شده  آن هم ماه ها قبل از حراج فروخته بود و به این ترتیب تعداد کافی از این تشک به فروش نرفته تا قیمت اصلی آن بتواند از سوی Canada’s Competition Bureau طبق قانون “the volume test” تایید شود. جالب اینجاست که آن یک تشک فروخته شده به قیمت واقعی هم چند روز بعد به شرکت هادسن بی پس داده شده و به این ترتیب آن تشک اصلا به قیمت واقعی فروخته نشده است !

سازمان Canada’s Competition Bureau همچنین اشاره می کند شرکت هادسن بی با ارائه اطلاعات فریبنده به مشتریان چنین القا می کند که امکان خرید اجناس با تخفیف در حراج های inventory-clearance را دارند در حالیکه برخی از اجناس عرضه شده تازه به فروشگاه آورده شده و اصلا در انبار نبوده اند و به قیمت اصلی خود به فروش می رسند. به این ترتیب مشتریان با مشاهده چنین تبلیغی شاید در تصمیم خود برای خرید تجدید نظر کرده و تلاش کنند تا از تعداد محدود اجناس ( به گفته فلایرهای هادسن بی ) اقلامی را انتخاب کنند در حالیکه هادسن بی برخی اجناس عرضه شده در فلایر inventory-clearance را تازه به فهرست اجناس خود اضافه کرده و آنها را به قیمت معمولی به فروش می رساند.

درچنین شرایطی  Canada’s Competition Bureau خواهان پرداخت جریمه از سوی شرکت هادسن بی شده اما مسئولان هادسن بی هر گونه قانون شکنی و فریب مشتری را تکذیب کرده و خود را مقید به رعایت قوانین و استانداردها می دانند.