چه مسائلی بیش از همه کانادایی ها را نگران می کند؟(اینفوگرافیک)

worry1

با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ، پیروزی ترامپ در ماه نوامبر و پیروزی احتمالی مارین لوپن در فرانسه به نظر می رسد پوپولیسم در جهان به شکل نادری محبوبیت گذشته را به دست آورده و ارزشهای دمکراتیک غربی شکننده شده اند.

محبوببیت پوپولیستها تا حد زیادی به نارضایتی مردم از روند فعلی اداره امور در کشورشان برمی گردد و تعجبی ندارد که در سه کشور انگلستان ، آمریکا و فرانسه اکثریت باور دارند کشور در مسیر درستی هدایت نمی شود.

این آمار برای کشورهای یاد شده به ترتیب %60 ، %63 و %89 درصد است .

اما چه عاملی سبب شده تا مردم در این کشورها درباره مسیر فعلی اداره کشور نگران باشند ؟

در فرانسه بیکاری عامل اصلی نگرانی است ولی در انگلستان مهاجرت و در آمریکا تروریسم بیش از سایر فاکتورها مردم را نگران می کنند. آلمان ها که سال آینده انتخاباتی برگزار می کنند ، فقر و نابرابری اجتماعی را مهمترین عامل می دانند.

در کانادا مردم بیش از هر چیز نگران بیکاری هستند و اولین انتخاب 40 درصد از افراد نظرسنجی شده از سوی موسسه ایپسوس  مسئله اشتغال بود. در اولویت های بعدی بهداشت (38 درصد ) و مالیات(33 درصد ) قرار می گیرند.

جزییات این نظرسنجی را در 25 کشور دنیا مرور می کنیم:

worry3

worry2