چرا حتی آمار ونظرسنجی ها تصویر کاملی از تبعیض و نژادپرستی در کانادا ارائه نمی دهند؟

در تازه ترین نظرسنجی که از سوی ون سیتی کردیت یونیون صورت گرفت ، مشخص شد از هر سه نفری که جزو کامیونیتی اقلیت جامعه کانادا به حساب می آید ، یک نفر بخاطر نژاد و کامیونیتی که به آن تعلق دارد مورد تبعیض و یا در مواردی اهانت قرار می گیرد.

طبق این نظرسنجی بیش از نیمی از این افراد احساس می کنند بخاطر تعلقات نژادی و قومی مورد پیش داوری قرار می گیرند. همچنین یک سوم افراد در این کامیونیتی ها بخاطر نام شان مورد تبعیض قرار گرفته اند و نیمی از آنها معتقدند نژاد و وابستگی قومی آنها موجب تبعیض اجتماعی شان شده است .

با این حال دانیل سگای از فعالان ضد نژادپرستی معتقد است دامنه تبعیض به مراتب وسیع تر از چیزی است که د راین نظرسنجی مطرح شده است و بسیاری که اهانت های نژادپرستانه را به شکل مستقیم تجربه کرده اند ، برای گزارش این موارد احساس امنیت نمی کنند.

به باور سگای ، تصویر جامعه چند فرهنگی کانادا به آن اندازه که برخی تصور می کنند ، شفاف و فارغ از ابهام نیست.

او در ادامه  به مترو می گوید :« برای اینکه واقعیت را درک کنید به یکی از کافه های تیم هورتونز بروید و آنجا کارگر موقت خارجی را می بینید که دستمزد اندکی برای شرایط کار دشوار می گیرد. این دسته از کارگران حقوق اجتماعی کمتری نسبت به افراد متولد شده د رکانادا دارند. به نظر من کانادا در پنهان نگاه داشتن نژادپرستی اش موفق عمل کرده و به نحوی که ما حتی احساس نمی کنیم واقعا چنین چیزی در جامعه رخ می دهد !!»

dis3

dis2