پیش بینی کارشناسان اقتصادی درباره نحوه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا

هر چقدر افزایش نرخ بهره در هفته گذشته از سوی بانک مرکزی کانادا قابل پیش بینی بود ، اظهارات استیون پولوز (رییس بانک مرکزی) درباره ضرورت آمادگی آمادگی خانوارهای کانادایی برای افزایش چند باره نرخ بهره در آینده نزدیک غیرمنتظره و دوراز ذهن بود.

اما کارشناسان بنگاه ها و مراکز اقتصادی کانادا تا حد زیادی پیش بینی مشابهی از روند افزایش نرخ بهره دارند و روند اقتصاد کشور را در این مسیر ارزیابی می کنند.

اوری شنفلد از کارشناسان ارشد بانک سی آی بی سی در این زمینه می گوید :«افزایش اخیر نرخ بهره امری غیرقابل اجتناب بود هر چند که بانک مرکزی کانادا اشاره داشت که شاید شرایط اقتصادی در حال حاضر کاملا مساعد نباشد. اقتصاد در بخش ایجاد اشتغال در سال گذشته عملکرد خیلی خوبی داشت و این به تنهایی افزایش 0.25درصدی نرخ بهره را توجیه می کند. نرخ رشد اقتصادی برای اینکه تورم بیش از حد نشود باید زیر 2 درصد باقی بماند و بانک مرکزی هم برای 9 ماه آینده این رقم را 1.8 درصد پیش بینی کرده است . به نظرم بانک مرکزی کانادا نیاز دارد تا در مقاطعی در سال جاری دست به افزایش نرخ بهره بزند ولی میزان آن لزوما به اندازه رشد اقتصادی نخواهد بود. البته این به شرطی است که توافق نفتا از میان نرود چرا که تردیدها در این زمینه تا حدی به بازار لطمه زده و از بین رفتن آن ضرر سنگینی به بخشهایی از تجارت کانادا خواهد زد.

به نظرم اوایل پاییز شاهد افزایش مجدد نرخ بهره به اندازه 0.25 درصد خواهیم بود و تا پایان سال یک بار دیگر به اندازه 0.5 درصد نرخ بهره افزایش می یابد تا سال را با نرخ بهره 2 درصد به پایان برسانیم.»

مارک چندلر از کارشناسان بانک آر بی سی هم پیش بینی تقریبا مشابهی دارد و می گوید :«به نظرم با وجود افزایش اخیر نرخ بهره نباید لحن محتاط آمیز بیانیه بانک مرکزی را در ادامه روند مذاکرات نفتا نادیده گرفت. به نظرم بانک مرکزی در ادامه امسال در سه مقطع دست به افزایش نرخ بهره خواهد زد و هر بار 0.25 درصد آن را افزایش خواهد داد تا سال را با نرخ بهره 2 درصد به پایان برسانیم. بانک در بیانیه خود تاکید کرده نیاز به برخی شرایط برای حفظ نرخ تورم به میزان پیش بینی شده دارد . در عین حال بانک در سال 2019 روند افزایش نرخ بهره را کندتر خواهد کرد و آن را تا پایان سال بعد در حد 2.25 درصد حفظ خواهد کرد. »

از سوی دیگر دانیال دپراتو ، کارشناس ارشد اقتصادی بانک تی دی معتقد است بانک مرکزی هنوز تردیدهایی درباره چشم انداز اقتصادی کانادا دارد و با وجود آمار مثبت اشتغال ، رشد اقتصادی هنوز پایین تر از حد انتظار بانک است . همین مسئله در کنار مبهم بودن سرنوشت نفتا ،نوبت بعدی افزایش نرخ بهره را تا جولای به تعویق خواه انداخت ولی پس از آن تا پایان سال یک بار دیگر شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم بود تا سال را با نرخ 1.75 درصد به پایان ببریم.

در ادامه پیش بینی چندین کارشناس اقتصادی دیگر از روند افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا تا آغاز سال آینده را مرور می کنیم:

بهره 1