پیش بینی افزایش 9 درصدی بهای گوشت قرمز در نیمه دوم 2017

هزینه خواروبار در شش ماهه دوم سال جاری در کانادا بجز یک مورد تغییر جدی نخواهد داشت .
تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی محققین دانشگاه Dalhousie نشان می دهد افزایش بهای موادغذایی در شش ماهه دوم طبق پیش بینی های قبلی نخواهد بود و بجز قیمت گوشت ، باقی اقلام خواروبار خانوارها بین سه تا چهار درصد افزایش خواهد یافت.
البته قیمت گوشت مرغ تقریبا بدون تغییر خواهد ماند ولی بهای گوشت خوک و گوشت گاو و گوسفند بین هفت تا نه درصد بیشتر خواهد شد.
در مقابل قیمت ماهی و تخم مرغ در ادامه سال جاری کاهش اندکی خواهد داشت و تا بخشی افزایش بهای گوشت قرمز را جبران خواهد کرد.
در مورد کاهو به نظر می رسد خشکسالی در کالیفرنیا و مشکلات ناشی از آن همچنان بر میزان صادرات این محصول به کانادا و افزایش قیمت آن موثر بوده است .
البته آخرین گزارش مرکز آمار کانادا از تورم 1.6 درصدی و کاهش بهای موادغذایی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر می داد ولی با توجه به اینکه بهای خواروبار در سیستم محاسبه مرکز آمار به صورت تصادفی و از بین یکی از برندها صورت می گیرد ، نتایج آن متفاوت از گزارش محققان دانشگاه Dalhousie بود هر چند که این تفاوت قیمت در مورد برخی از اقلام همچون گوشت قرمزو سبزیجات به 13 درصد می رسد .
در مجموع مرکز آمار کانادا خبر از کاهش 1.1 درصدی بهای مواد غذایی در بین آوریل 2016 تا آوریل امسال داده در صورتی که تحقیق دانشگاه Dalhousie افزایش 5.5 درصدی قیمت خواروبار ظرف را نشان می دهد.