پیدا شدن قرص ادویل در بستنی ظرفی خانواده انتاریویی (فیلم)

پلیس در شهر سنت کاترین انتاریو در حال بررسی ادعای خانواده ای است که در بستنی ظرفی 1.5 لیتری شان قرص ادویل پیدا کرده اند.

پاتریک اونیل پدر خانواده به سی تی وی گفت آنها روز شنبه  برای دسر شام خود بستنی ظرفی آیسبرگ خریده بودند و زمانی که زن برادرش قاشق بستنی را به دهانش برد ، متوجه وجود قرصی داخل آن شد . بعد از مدتی آنها هفت قرص چهارصد میلیگرمی دیگر ادویل داخل بستنی پیدا کردند.

اونیل تاکید می کند بستنی آنها روکش داشت و باز نشده بود. با وقوع این قضیه دیگر کسی بستنی نخورد و خوشبختانه دو دختر کوچک اونیل قرصی در بستنی ها پیدا نکردند. آیس برگ یکی از برندهای شرکت لبل در کبک  محسوب می شود و مشاهده قرصهای ادویل اشتیاق فراوان این خانواده برای خوردن بستنی را لااقل برای مدتی از بین برد.