پلیس کلگری در جستجوی عوامل تخریب خودرو شهروند عرب-کانادایی

graff2

با تخریب خودرو یکی از اهالی کلگری با اصلیت خاورمیانه ای ، پلیس این شهر تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این حمله هدفمند آغاز کرده است .

به گفته پلیس خودرو SUV پارک شده در خیابان چهل و هشتم درمنطقه راندل  طی این حمله به شدت آسیب دید . روی این خودرو عباراتی توهین آمیز به اعراب و مسلمانان دیده می شد.

همچنین با کلید خساراتی به آن وارد شده و البته شیشه خودرو هم شکسته شده بود.

با توجه به اینکه دیگر خودروهای پارک شده در این منطقه سالم بودند ، پلیس تقریبا مطمئن است اصلیت خاورمیانه ای مالک خودرو دلیل اصلی این حمله بوده و تکرار این قضیه می تواند امنیت منطقه و البته شهر کلگری را به شدت به خطر بیاندازد.

به نوشته مترو ،کریگ کالینز از افسران ارشد پلیس کلگری تاکید کرد با اینکه اقدام اخیر تنها خسارت مالی در پی داشته اما پلیس هر گونه اقدامی که به منزله hate crime باشد را کاملا جدی می گیرد و با عوامل آن برخورد شدیدی خواهد داشت.

graff1