پلیس کانادا در دو ماه اخیر بیش از کل سال 2016 پناهجوی مکزیکی دستگیر کرد

cbsa-canada-border-services-agency

پلیس مرزی کانادا در تازه ترین آمار خود اعلام کرد تا هفته اول ژانویه تا روز نهم مارس امسال بیش از کل سال 2016 مکزیکی های پناهجو را دستگیر کرده است.

در سال 2016 پلیس کانادا 410 مکزیکی که خواهان پناهندگی به کانادا بودند را در مرزها دستگیر کرد.

اما پس از لغو قانون ویزا در دسامبر گذشته تعداد مکزیکی هایی که خواهان پناهندگی در کانادا شده اند به نحو قابل توجهی بیشتر شده و تا روز نهم مارس 444 مکزیکی اعلام کرده اند قصد بازگشت به کشورشان را ندارند.

به نوشته سی بی سی ،با روی کار آمدن دونالد ترامپ و سختگیری ها برای مهاجران غیرقانونی در آمریکا ، رویکرد مکزیکی ها کاملا عوض شده و حالا آنها کانادا را به عنوان کشوری امن برای درخواست پناهندگی می دانند و البته عدم نیاز به ویزا برای سفر به کانادا حضورشان را تسهیل می کند.

در همین حال کامیله ادواردز سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد این وزارت خانه به دقت موقعیت را زیر نظر دارد و با توجه به اینکه چند ماهی بیشتر از لغو قانون ویزا با مکزیک نمی گذرد، زود است در مورد عملکرد این تصمیم اظهار نظر کرد.

در مجموع رکورد بیشترین تعداد مکزیکی های دستگیر شده توسط پلیس مرزی کانادا مربوط به سال 2012 است که طی آن 667 نفر دستگیر شدند ولی در صورتی که آمار امسال با همین روند دو ماه اخیر افزایش یابد ، باید در انتظار ثبت رکورد تازه ای بود!