پدربریتیش کلمبیایی که سه فرزندش را به قتل رسانده ، از سوی قاضی مجرم و فردی خطرناک برای جامعه شناخته نشد!(فیلم)

مردی که سه فرزندش را در خواب به قتل رسانده بود ، از سوی قاضی فردی با ریسک بالا که می تواند برای جامعه خطرناک باشد ، شناخته نشد !

مارتا دولین دیروز در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا اعلام کرد  آلن شون برن در زمان قتل فرزندانش به شدت از بیماری روانی رنج می برده و موضوع قتل ناشی از این مسئله بود

ولی با در نظر گرفتن اینکه شون برن از سال 2010 تحت درمان بوده و در حال حاضر هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گفت ایشان می تواند آسیبی فیزیکی و روانی در جامعه ایجاد کند، او فردی خطرناک برای جامعه در نظر گرفته نمی شود.

دولین برای تاکید بیشتر بر رای نهایی به نظرات چند روانشناس اشاره کرد که بازگشت مجوند شون برن به وضعیت قبلی اش را بعید دانسته بودند.

شون برن دختر ده ساله اش کیتلین و پسرانش مکس و کوردن ( هشت و پنج ساله) را طی یک شب در شهر مریت در آوریل 2008 به قتل رساند .

طبیعی بود که این رای با مخالفت شدید بستگان همسر سابق شون برن روبرو شود. استیسی گالت که در دادگاه حاضر بود، درزمان قرائت رای صورتش را با دستانش پوشانده بود و نمی توانست این تصمیم را باور کند.

او به خبرنگاران گفت :« اگر این مرد فردی خطرناک و با ریسک بالا برای جامعه محسوب نمی شود ، پس چه کسی برای این عنوان واجد شرایط است ؟ ما واقعا از او می ترسیم . کاری که او انجام داده وحشتناک است و او نباید تحت هیچ شرایطی در خیابانها قدم بزند بلکه باید تا آخر عمرش تحت مراقبت باشد. »

ریشی گیل وکیل شون برن هم این رای دادگاه را پیروزی برای موکلش ندانست و اشاره کرد او تا زمانی که نشان دهد از نظر روانی کاملا بهبود یافته ، به جامعه بازنخواهد گشت .

استیون هارپر نخست وزیر سابق کانادا با اشاره به همین پرونده ددر سال 2013 قانونی را معرفی کرد که افراد مجرم با بیماری روانی را افرادی با ریسک بالا دانسته از حضور مجددشان در جامعه جلوگیری می کند. اما اجرای این قانون هنوز موفقیت آمیز نبوده است.