پخش آنلاین لحظه خارج شدن جوجه عقابها از تخم در فلوریدا

eager-eaglet-watchers-treated-to-hatchlings-birth-live-online

هفته گذشته میلیونها نفر در سرتاسر دنیا شاهد لحظات هیجان انگیز خارج شدن  جوجه عقاب ها از تخم در لانه شان در ارتفاعات فلوریدا بودند.

مادر جوجه عقابها به نام هریت هم در تمام این مدت شاهد تلاش فرزندانش بود. این دوربین از مدتها قبل در لانه عقابها در شهر فورت میرز ایالت فلوریدا نصب شده بود و پخش مستقیم آن با حمایت مالی یکی از شرکت های مشاور املاک منطقه صورت گرفت .

این دوربین در ارتفاع شش فوتی از محل زندگی عقابها نصب شده و هیچ مزاحمتی برای زندگی  آنها ایجاد نمی کند.