پایان اعتصاب پرسنل اتوبوسرانی وست ونکوور و ازسرگیری سرویس ها از فردا صبح

blue-bus

پس از تنها یک روز اعتصاب ، اتحادیه رانندگان و مکانیک های اتوبوس منطقه وست ونکوور درمذاکرات به توافق رسیدند و مسافران خطوط اتوبوسرانی در وست ونکوور از فردا نگران رسیدن به محل کار و یا منزل نخواهند بود.

هنوز جزییات این توافق منتشر نشده ولی گفته می شود اختلاف نظر بر سر پکیج مزایا برای مکانیکها از میان رفته است .

طی این اعتصاب تمامی 149 عضو اتحادیه در روز دوشنبه دست از کار کشیدند  .

توافق مذکور باید توسط Amalgamated Transit Union طی رای گیری در روز پنج شنبه به تایید برسد اما مهم راه اندازی مجدد تمامی خطوط اتوبوسرانی و عدم سرگردانی مسافران در رسیدن به مقصد بود که از فردا از سر گرفته خواهد شد.