پاسپورت کانادایی در بین 10 پاسپورت«با ارزش» دنیا جایی ندارد

canadian-passport

معمولا در مقایسه ارزش پاسپورت کشورهای مختلف جهان ، تعداد کشورهایی که بدون اخذ ویزا می توان به آنها سفر کرد معیار قرار می گیرد.

اما موسسه نومد کپیتال برای سنجش ارزش واقعی پاسپورت کشورها شیوه جدیدی را به کار برده و گزارشی دراین زمینه مهیا کرده است.

در این شیوه میزان آزادی فرد برای سفر به کشورهای مختلف ،کمترین میزان محدودیت های مالیاتی، آزادی های عمومی ، امکان برخورداری از تابعیت دوگانه و حسن شهرت جهانی کشور متبوعش در نظر گرفته می شود.

در زمینه آزادی های عمومی مواردی از جمله خدمت سربازی اجباری ، قوانین ویژه افراد غیرمقیم ، رتبه آزادی مطبوعات و رتبه  آزادی اقتصادی سال گذشته مورد سنجش واقع شده اند.

در زمینه مالیاتی نیز محدودیتهای مالیاتی کشورهای مختلف و البته نحوه محاسبه مالیات از حسابهای شخص در خارج از کشور از اولویت برخوردار است.

البته تاثیر گذاری این فاکتورها در رده بندی نهایی یکسان نیست و پاسپورت 199 کشور دنیا به این شکل امتیازدهی شده اند:

تعداد کشورهایی که بدون نیاز به ویزا می توان به آنها سفر کرد – 50 درصد امتیاز

سیستم مالیاتی-20 درصد امتیاز

آزادی عمومی-10 درصد

تابعیت دوگانه-10 درصد

حسن شهرت کشور-10 درصد

با در نظر گرفتن چنین فاکتورهایی کشورهای سوئد، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب رتبه های اول تا پنجم باارزش ترین  گذرنامه های دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

کانادا به طور مشترک با هلند در رده چهاردهم ، انگلستان شانزدهم و آمریکا در رده سی و پنجم دنیا جای گرفته اند.

پاسپورت ایران هم در بین 199 کشور جهان دررتبه نازل 191 قرار گرفته و تنها از کشورهایی چون یمن ، اریتره ، لیبی ، سودان و سوریه و عراق بالاتر است .

در ادامه نگاهی داریم به فهرست کشورهای برتر و انتهای جدول امسال شرکت نومند کپیتال:

pp1

pp2