ونکوور و تورنتو در بین خوشنام ترین شهرهای دنیا

موسسه رپیوتیشن (Reputation Institute)  که مقر آن در بوستون آمریکا قرار دارد به روال سالهای اخیر ، اقدام به معرفی خوشنام‌ترین شهرهای دنیا کرد و همچون سال قبل نام دو شهر از کانادا در بین ده شهر برتر جهان از این حیث قرار گرفت.

ونکوور با چهار پله صعود در مکان پنجم جدول جای گرفت اما تورنتو از مکان چهارم سال گذشته به مکان دهم سقوط کرد. مونتریال هم در رده چهاردهم قرار گرفت .

اما در بین برترین شهرها  سیدنی استرالیا در صدر قرار گرفت و کپنهاگ دانمارک و وین اتریش در رده های بعدی جای گرفتند.

به گفته نیکلاس جرج تراد ، مدیر اجرایی این موسسه مواردی از جمله خوشنامی احساسی ( همچون حس اعتماد و یا حس مثبت توریستها از شهر ) در کنار خوشنامی مستدل (اقتصاد محلی ، زیرساختهای شهری ) از اصلی ترین شاخصهای رده بندی بوده اند. در عین حال مسائلی چون تولید ناخالص داخلی شهرها از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده اند و به همین خاطر است که شهری چون توکیو با جمعیت زیاد و اقتصاد قدرتمند در رده  دوازدهم جای گرفته است.

نتایج نهایی بر اساس نظرسنجی از 23 هزار نفر از ساکنان هشت کشور صنعتی دنیا در مورد 55 شهر خوشنام دنیا صورت گرفته است . در ادامه رده بندی خوشنامترین شهرهای دنیا در سه سال اخیر را بررسی می کنیم:

خوشنام ترین