ونکوور مه زده سرد به روایت تصاویر

مه 11

دیروز ونکووری ها هوایی مه آلود و سرد را تجربه کردند و البته در بخشهایی از ونکوور بزرگ به ویژه نورث ونکوور و داون تاون ، وقت زیادی از شهروندان در ترافیک سنگین تلف شد.

تداوم موج هوای قطبی در سطح ونکوور بزرگ دمای هوا را در اوایل صبح تا یک درجه زیر صفر پایین آورده بود و همین مسئله یخ زدگی معابر و درختان را سبب شده بود.

در اینجا نگاهی داریم به برخی از عکسهای کاربران از ونکوور مه زده سرد دیروز :

مه 8

مه 7

مه 6

مه 5

مه 4

مه 3

مه 2

مه 1