ونکوور طولانی ترین دوره سرما در 30 سال اخیر را پشت سر می گذارد

snow6

روز چهارم دسامبر حرکت فری ها به سوی ونکوور آیلند و بالعکس متوقف شد و برای اولین بار در سال 2016 دمای هوا به زیر صفر رسید و سازمان هواشناسی دربیانیه ای نسبت به برودت هوا هشدار داد. روز بعد اولین برف زمستانی ونکوور پس از سه سال بارید و شهر با همین برف ساده بهم ریخت و اسباب سرگرمی و مسخره کردن دیگر استانهای کشور شد.

اما همه اینها تازه شروع یک دوره هوای سرد بود که در 30 سال اخیر در ونکوور بی سابقه بوده است . برای اینکه متوجه شویم چرا این میزان سرما بی سابقه است باید نگاهی به متوسط دما ونکوور بین سالهای 1900 تا 1937 و فرودگاه بین المللی ونکوور از سال 1938 تاکنون بیاندازیم . در هر دو آمارها روز سرد به روزی اطلاق می شود که دمای هوا زیر 5 درجه سانتی گراد باشد.

به گزارش سی بی سی ،هر چند این دما برای دیگر استانهای کانادا دمایی رویایی و گرم در زمستان محسوب می شود ، نباید از خاطر برد فرودگاه بین المللی ونکوور معمولا یکی از گرم ترین مکان ها در  Lower Mainland محسوب می شود و عموما وزش باد سرد درتعیین درجه محیط لحاظ نمی شود.

snow1

snow3

با در نظر گرفتن این مسئله ، متوسط دمای ونکوور برای 33 روز گذشته زیر 5 درجه بالای صفر گزارش شده است که بیشترین مدت زمان از سال 1986 تاکنون محسوب می شود.

یخ زدگی دریاچه تروت و امکان اسکیت روی آن پس از نزدیک به دو دهه امکان پذیر شد در حالیکه در سالهای 1930 همیشه یکی از تفریح های ونکووری ها در زمستان محسوب می شده .

برف سنگین در استنلی پارک و یا دشواری عبور و مرور خودروها در گرنویل از دیگر نشانه های زمستان سخت در ونکوور بوده که امسال شاهدش بودیم.

snow4