ونکوور خشک ترین تابستان در هشتاد سال اخیر را پشت سر می گذارد

گرمای هوا در ونکووررکورد تازه ای شکست و با توجه به بارش تنها هفت میلیمتر باران در ماه های جولای و آگوست ، خشک ترین تابستان ثبت شده در ونکوور پشت سر گذاشته می شود.

این در حالی است که طبق آمار منتشر شده ، بارش باران در ونکوور به مراتب بیش از سایر شهرهای اصلی استان بوده . در ویکتوریا ، پنتیکتون تنها یک میلیمتر و در کملوپس تنها شاهد بارش 4 میلیمتر باران در دو ماه گذشته بوده ایم.

این بدترین میزان بارش از سال 1937 تاکنون محسوب می شود.

در سالهای اخیر به طور متوسط شاهد بارش 72میلیمتر باران در شهر ونکوور طی ماه های آگوست و جولای بوده ایم.

در مقابل نباید فراموش کنیم در ماه اکتبر گذشته از 31 روز شاهد 29 روز بارندگی بودیم که رکورد تازه ای بود و در ماه مارس هم به طور کلی اهالی شهر 70.5 ساعت رنگ آفتاب را دیدند و در یک روز شاهد 29.6 میلیمتر بارندگی بودند.

sunny2