ونکوور بارانی ترین نوامبر طی 63 سال گذشته را پشت سر گذاشت!

2هوا ونکوور

اگر به نظرتان می رسید هوای ونکوور درماه نوامبری که پشت سر گذاشتیم تا حدی پرباران تر از همیشه بود ، باید بگوییم کاملا حق با شماست .

در واقع طبق آماری که سازمان هواشناسی کانادا اعلام کرده ، تعداد روزهای بارانی در نوامبر  طی 63 سال گذشته سابقه نداشته و نزدیک ترین رکورد به آن در سال 1953 ثبت شده است !!

میزان بارش در فرودگاه بین المللی ونکوور بر اساس آمار اعلام شده 192.2 میلیمتر بود.

اما در نوامبر هوای ونکوور در 27 روز بارانی بود که آخرین بار در سال 1953 چنین وضعیتی را تجربه کرده بود.

خبر امیدوار کننده برای ونکووری ها آفتابی بودن اکثر روزهای هفته آینده است و به نظر می رسد سرانجام شهروندان می توانند چند روزی رنگ آفتاب را ببینند!

البته با نزدیک شدن به اواخر هفته  هوا به ویژه در شب سردتر شده  و در روز پنج شنبه هوا به دو درجه زیر صفر خواهد رسید.

هوا ونکوور 3

هوا ونکوور